Adatkezelési szabályzat


Üzletünk címe: XI. kerület, Hídvég u. 4
Személyes átvétel: hétfőtől péntekig 9:00 és 13:00 között. 

 

Adatvédelmi szabályzat
 
A Copper Age Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-997199, székhely: 1115 Budapest, Etele út 38/b., IX/B), ügyvezető igazgató: Kovács Róbert (a továbbiakban: Aszal.hu) a www.aszal.hu weboldal üzemeltetője az alábbi Adatvédelmi Szabályzatot, egyben Adatkezelési Tájékoztatót teszi közzé, mely tartalmát az Aszal.hu, mint Adatkezelő és Adatfeldolgozó magára nézve kötelezőnek ismer el. A megkötött vásárlási szerződés írásban kötöttnek minősül és rögzítjük, a későbbiekben visszakereshető. A szerződés magatartási kódexre nem utal.
 
1. Adatok rögzítése
A webshopban rendelők (továbbiakban: felhasználók) a rendelés leadása során rögzítik adataikat (név, szállítási és számlázási cím, e-mail cím, telefonszám). A felhasználók az adataik rögzítésével jelen Adatvédelmi Szabályzatot elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el, így az adatrögzítéssel a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz a felhasználók hozzájárulnak. A jelen Szabályzat szerinti adatkezelés és adatfeldolgozás az érintett hozzájárulásán alapul.
A felhasználók adataik rögzítésével kijelentik, hogy 18. életévüket betöltött, cselekvőképes személyek, amennyiben jogi személyeket vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezeteket képviselnek, úgy az adatrögzítő kijelenti, hogy az általa képviselt személy ill. szervezet képviseletére és a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott személy.
 
2. Adatok rögzítésének és kezelésének célja
Az Aszal.hu a rögzítéssel megadott adatokat elsősorban a megrendelt termékek számlázásával és kiszállítása valamint a megrendelőkkel való kapcsolattartás érdekében használja fel.
A weboldal látogatóinak lehetősége van rá, hogy a www.aszal.hu oldal hírlevelére feliratkozzon, ebben az esetben a megadott e-mail címet és nevet a hírlevél kiküldése céljából használja fel. A hírlevélről minden egyes hírlevélben megjelenő linken keresztül lehet leiratkozni.
Az Aszal.hu a rögzített adatokat bizalmasan kezeli és mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében, a rögzített adatokat harmadik személynek semmilyen módon és körülmények között nem adja ki.
 
3. Adatkezelő és Adatfeldolgozó
Adatkezelő: Copper Age Kft.
Adószám: 24238704-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-997199, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által
Kamarai nyilvántartási szám: BU24238704
NAV engedély szám: 3883966274 NAV DBPVPIG
VPID-szám: HU0018797659
Üzletünk (telephely): 1119, Budapest, Vahot u. 6, fsz. 12.
Székhely: 1115, Budapest, Etele út 38/b, IX/57.
Postagalamb: kerdes kurfli aszal pötty hu
A www.aszal.hu weboldalat a Wide World Kft. üzemelteti.
 
4. Adatkezelés időtartama, módja
A jelen Szabályzat szerint adatkezelést és feldolgozást az Aszal.hu az adatok végleges törléséig folytatja. Az adatai végleges törlését a felhasználónak kell kezdeményeznie. A felhasználó bármikor jogosult a rögzített adatainak végleges törlését kezdeményezni a kerdes kurfli aszal pötty hu postabalamb címre küldött, vagy a Copper Age Kft. 1119, Budapest, Vahot u. 6, fsz. 12. postai címre küldött levelében. Az Aszal.hu köteles a kérelmező adatait a vonatkozó kérelem beérkezésétől vagy kézhezvételétől számított 30 napon belül törölni. A felhasználók bármikor jogosultak továbbá adataikban változtatást és/vagy módosítást, helyesbítést kérni, adataik kezeléséről tájékoztatást kérni, adatainak hírlevél kiküldése céljából történő felhasználását megtiltani, szintén a fenti e-mail vagy postai címre küldött levélben.
Az Aszal.hu a rögzített adatokat bizalmasan kezeli és mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében, a rögzített adatokat harmadik személynek semmilyen módon és körülmények között nem adja ki.
A felhasználó az adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást kérhet Aszal.hu-tól a kerdes kurfli aszal pötty hu postagalamb címre küldött, vagy a Copper Age Kft. 1119, Budapest, Vahot u. 6, fsz. 12. postai címre küldött levélben.
Aszal.hu az adatok biztonságos kezelése érdekében úgy választja meg az adatok kezelése során alkalmazott informatikai eszközöket, hogy az üzemeltetés során a kezelt adatok kizárólag Aszal.hu számára, mint arra feljogosított számára legyenek hozzáférhetőek, az adatok hitelességét megőrizze, a rögzített adatokon - az adatrögzítő eljáráson kívül - változás ne álljon be, a rögzített adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől.
Aszal.hu a jelen Szabályzat szerinti önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelése során, amely mindenkor megfelel a célhoz kötöttség elvének, esetenként, amennyiben az szükségessé válik külső alvállalkozót vehet igénybe a megadott adatok kezelésére, vagy tárolására, ilyen esetben az alvállalkozóra is a jelen Szabályzatban Aszal.hu által rögzített és vállalt biztonsági előírások vonatkoznak.
Aszal.hu által kezelt adatok hatósági, vagy bírósági felhívásra, valamint jogszabályi előírások alapján továbbításra kerülhetnek, mely esetleges tényről az Aszal.hu hírlevelében értesíti felhasználóit, amennyiben az nem ellentétes a hatósági, vagy bírósági felhívással, vagy a vonatkozó jogszabályi előírással.
 
5. A honlapon végzett webanalitika
Aszal.hu tájékoztatja felhasználóit, hogy a www.aszal.hu weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics és Google Remarketing programokat használja. 
A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. Az aszal.hu weboldalra látogatók engedélyezik Aszal.hu részére a Google Analytics és Google Remarketing programok használatát egyben hozzájárulnak felhasználói viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez Aszal.hu részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics és Google Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.
A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.
Aszal.hu a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, méri vele többek között kampányai eredményességét. A program használatával Aszal.hu információt szerez főként arról, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon, a program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, követhető továbbá, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépet be.
 
Aszal.hu a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy az Aszal.hu weboldalra látogatók később szabad google hirdetési felületeken Aszal.hu hirdetésével találkozzanak. Aszal.hu a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Aszal.hu hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Aszal.hu és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által az Ön webhelyén tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.
 
6. Cookie-k letiltása
Ha a cookie beállításait szeretné kezelni vagy letiltani, a funkcióról azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében, a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök, azon belül a Beállítások, azon belül az Adatvédelem beállításai alatt. Itt beállíthatja, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt meg a számítógépén.
Azok a webhelylátogatók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.
Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fela Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.
 
7. Hírlevél
A felhasználó adatai a hírlevélre feliratkozás funkció alkalmazásával Aszal.hu hírlevelére feliratkozik, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott e-mail címre az Aszal.hu havi vagy heti rendszerességgel reklám és egyéb hirdetményeket tartalmazó ajánlatával megkeresse. A hírlevélről a felhasználó leiratkozhat a Copper Age Kft., 1119, Budapest, Vahot u. 6, fsz. 12. postai címre küldött levélben is.
 
8. Jogorvoslathoz való jog
Vonatkozó jogszabályok: 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.); 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.); 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
Az érintetett az adatai kezelésével és esetleges feldolgozásával kapcsolatban jogszabály szerinti tájékoztatás illeti meg. Az adatkezelő a szükséges tájékoztatást az ez irányú kérelem kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül írásban a tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésével azonos módon (e-mailen vagy postai levélben) adja meg.
Ha az adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, arról tájékoztatja az érintettet, valamint tájékoztatja arról, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor egyúttal tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat lehetőségéről, továbbá arról, hogy az érintett az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Érintett bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követően legkésőbb 30 napon belül arról írásban értesíti az érintettet, egyben tájékoztatja a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának okairól és/vagy indokairól. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat lehetőségéről, valamint arról, hogy az érintett az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Az érintett jogainak bármilyen megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a bíróság soron kívül köteles eljárni, az érintett továbbá jogainak bármilyen megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Aszal.hu fenntartja jogát arra, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzatot egyben adatvédelmi tájékoztatót bármikor megváltoztassa.